Paz? ?i protec?ie II
- Paz? ?i protec?ie I
- Paz? de teritoriu (apartament, curte, ma?in?, etc.)
- Paz? de obiect
- L?trat la comand?
- Atac fara les?
- Atac la mai mul?i infractori

System.String[]