Legislatie
LEGE NR. 60 DIN 11 MARTIE 2003 PENTRU APROBAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 55/2002 PRIVIND REGIMUL DE DETINERE AL CÂINILOR PERICULOSI SAU AGRESIVI
Parlamentul României adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, cu urmatoarele modificari:
1. Litera b) a articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor."
2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"b) orice câine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie si paza, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoana."
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"ART. 3
(1) Proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:"
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 5
Prevederile art. 3 si 4 nu se aplica unitatilor de politie, de jandarmerie, celorlalte unitati militare, vamilor si serviciilor publice de securitate, protectie si paza, precum si în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmari."
5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. b), precum si al exemplarelor cu potential agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum si în partile comune ale imobilelor este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti în lesa de catre o persoana care îndeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevazuti în prezentul alineat este permis fara botnita si fara lesa."
6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 7
(1) Dresajul si antrenamentul câinilor prevazuti la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotarâre de catre consiliile comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
http://www.victoryag.org/ryc.htm
(2) Dresorii care activeaza în centrele speciale trebuie sa faca dovada pregatirii si atestarii lor profesionale si vor fi autorizati din 3 în 3 ani de o comisie formata din câte un reprezentant al Asociatiei Chinologice Române, Ministerului de Interne si Agentiei Nationale Sanitare Veterinare. Autorizatia va fi vizata anual. Sunt permise dresajul si antrenamentul câinilor prevazuti la art. 1 de catre detinator, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor raspunderilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
7. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 11
(1) Neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul câinelui sau de detinatorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut ca urmare vatamarea corporala grava, pedeapsa este cea prevazuta la art. 181 - 184 Cod penal.
(3) Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Actiunea penala prevazuta la alin. (1) si (2) se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala."
8. Articolul 12 se abroga.
9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 13
Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevazute la art. 1 lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani si confiscarea acestora."
10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregati în acest scop, precum si de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani."
11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pâna la înfiintarea 500 in words Autoritatii de Supraveghere Canina câinii mentionati la art. 1 vor fi înregistrati si identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a detinatorului temporar, de catre asociatia prevazuta la alin. (2), mentionându-se codul în carnetul de sanatate si în adeverinta eliberata."
12. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
ART. 23
(1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se înfiinteaza Autoritatea de Supraveghere Canina în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii de Supraveghere Canina va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiintarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
System.String[]